1.

تعیین سهم پیش‌پراکندگی رویکردهای برنامه درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی

دوره 3، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 37-46
حسین جعفری ثانی؛ سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده پاک‌مهر

2.

سنتزپژوهی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-68
ناصر اژدری فام؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا سرمدی؛ طاهر محبوبی

3.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامة درسی توسعة دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموزش ابتدایی: یک مطالعه موردی با روش ترکیبی در تقسیم کسرها

دوره 8، شماره 2، آذر 1399، صفحه 61-82
حمید دافعی؛ محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره؛ صادق نصری

4.

طراحی و اعتبارسنجی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 63-74
رضا ابدام؛ عباس قلتاش؛ فایزه ناطقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب