1.

استعمار در دهۀ بیست و سی و بازتاب آن در رمان‌های منتخب معاصر فارسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 111-129
ابراهیم ظاهری عبدوند؛ حمید رضائی

2.

بررسی تحلیلی اقدامات اقتصادی حکومت محلی سلجوقیان کرمان

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 51-60
محسن مرسلپور؛ محمد پیری

3.

بررسی جایگاه فرهنگی،اقتصادی ومذهبی بندر لیان(بوشهر)در عصر عیلامی¬ها

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، فروردین 1392، صفحه 30-55

4.

پیامد های تهاجمات ازبکان بر من ق خراسان در دورة صفوی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 144-161
عبدالله متولی؛ ابراهیم اصلانی؛ فاطمه فضلی

5.

تأثیر جنگ جهانی دوم در بروز بحران نان و غلات در زنجان (1320-1322)

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 247-266
شوکت افشاری؛ ابوالفضل رضوی

6.

تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 153-172
جمشید روستا؛ سحر پورمهدی‌زاده

7.

توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه‌های اجتماعی با رویکرد طرح‌های ترکیبی و مدل سازی ISM (مدل‌سازی ساختاری تفسیری )

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 71-86
نجمه حیدری؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد

8.

کارخانه آبگینه قزوین؛ تأسیس، بهره‌برداری، و دوران اوج (۱۳۴۳-۱۳۵۴)

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 145-160
محمدامیر احمدزاده؛ زینب مرادی‌پور

9.

مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 61-74
جواد صالحی؛ یوسف ابراهیمی

10.

واکاوی انتقادی گزارش‌های رسمی از اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مکران

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 145-156
عبداله صفرزائی؛ عظیم شه بخش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب