1.

ارزیابی انتشار فضایی جمعیت در شهرهای کوچک و میانی از هسته مرکزی در شرایط رشد افقی (مطالعه موردی: شهر طرقبه)

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 75-90
مصطفی امیرفخریان؛ فاطمه زعفرانی

2.

ارزیابی و تحلیل فضایی پایداری کالبد فضاهای شهری در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 115-132
مجتبی اسماعیلی وردنجانی؛ نفیسه مرصوصی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ اسماعیل علی‌اکبری

3.

تبیین الگوی توزیع فضایی پارک‌های درون‌شهری با رویکرد عدالت فضایی، منطقه مورد مطالعه: شهر سبزوار

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 25)، اسفند 1400، صفحه 19-36
حسین طهماسبی مقدم؛ مهدی زنگنه؛ محمدتقی حیدری؛ محمدتقی ایمانی

4.

تحلیل توزیع فضایی کاربری های زمین شهری در شهر اهواز مطالعه موردی: منطقه سه

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34)، خرداد 1403
محمدحسن یزدانی؛ سحر حسن پور

5.

تحلیل جغرافیایی تأثیر اکولوژی اجتماعی بر توسعه کالبدی شهر نمونه موردی: شهر مشهد

پیش شماره، شماره 0، آذر 1388، صفحه 73-93
نفیسه مرصوصی؛ محمدحسین صائبی

6.

تحلیل فضایی ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن در مناطق شهر اهواز

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 51-66
محمدحسن یزدانی؛ سحر حسن پور؛ رضا هاشمی معصوم آباد

7.

تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 19، تیر 1394، صفحه 72-57
علی‌حسین صمدی؛ زهرا دهقان‌شبانی؛ عاطفه مرادی‌کوچی

8.

تحلیل فضایی خدمات پیشرفته (APS) شهری با استفاده از آمار فضایی، پژوهش موردی: شهر اردبیل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 77-92
علیرضا محمدی؛ سپیده ‌نوری؛ الهه پیشگر

9.

تحلیل فضایی شاخص‌های سرمایه اجتماعی از دیدگاه شهروندان منطقه چهار شهر اردبیل

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 35)، شهریور 1403
منصور رحمتی؛ چنور محمدی

10.

تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره‌مندی از خدمات عمومی شهری، مطالعه موردی: حوزه‌های 16 گانه شهر اردبیل

دوره 8، شماره 16، مهر 1396، صفحه 23-36
رحیم سرور؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی

11.

تحلیل فضایی میزان تاب‌آوری کالبدی محلات شهر بابلسر با تأکید برکاربری اراضی شهری

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 59-76
پری شکری فیروزجاه؛ خدیجه ادبی فیروزجایی

12.

تحلیل فضایی میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 27-44
پری شکری فیروزجاه

13.

تحلیل فضایی نشاط اجتماعی در سطح مناطق شهری مشهد

دوره 5، شماره 3، آذر 1397، صفحه 134-153
احمد بخارایی؛ نادر صنعتی شرقی؛ شاه‌بختی رستمی؛ محمدحسن شربتیان

14.

تلفیق روش‌های سطح‌بندی کاربری فضای سبز شهری شهر اردبیل با استفاده از مدل کپلند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 83-97
سیدمهدی موسی کاظمی؛ زینب فراجی چنذابسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب