1.

امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری بین‌المللی و مسئولیت ناشی از آن

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 23-31
وحید بذّار

2.

بررسی سرگشتگی و تصمیم در رمان جزیرة سرگردانی براساس اصول روان‌شناسی وجودی (آراء اروین یالوم)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 251-272
ایوب مرادی

3.

تأثیر و حدود قاعده احسان در میزان مسئولیت مدیر مال غیر و بررسی تطبیقی با حقوق کامن‌لا

دوره 9، شماره 2، مهر 1399، صفحه 81-92
حسین ولیپوری؛ سید ابراهیم موسوی؛ هنگامه غضنفری؛ جمشید میرزایی

4.

حمایت از حقوق محیط زیست در پرتو قواعد فقهی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 40-55
علیرضا امام دادی؛ مهدی ثقفی

5.

طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان‌های دولتی

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، دی 1398، صفحه 93-112
سولماز الهامی؛ رضا رسولی؛ محمدمهدی فراحی

6.

قرارداد حمل ونقل هوایی درحقوق ایران

دوره 7، شماره 2، دی 1397، صفحه 11-28
رسول ابافت

7.

مسائل حقوقی نوظهور در فضای سه‌بُعدی متاورس

دوره 12، 1 (بهار و تابستان 1402- پیاپی 23)، شهریور 1402، صفحه 85-98
محسن لعل علیزاده

8.

مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 75-83
داوود اندرز؛ مهدی منتظر؛ فرزانه مسعودی

9.

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 55-67
سید محمد حسینی؛ الهام اسحاقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب