1.

تنوع زیستی سوسمارها‌ی منطقه تربت حیدریه در استان خراسان رضوی

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 53-66
وجیهه السادات قائمی‌طلب؛ حاجی قلی کمی

2.

مطالعۀ تغییرات ماهیانه در فرآیند اسپرمانوژنز سوسمار Laudakia nupta ساکن منطقۀ زاگرس

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 65-74
احمد قارزی؛ نسرین حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب