1.

ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 81-91
حسن آدابی؛ مظفر یکتایار

2.

ارتباط سبک رهبری اصیل با اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 31-37
زینب میرزاییان؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ طاهره ازمشا؛ کامران عیدی پور

3.

استراتژی سبک رهبری توزیع شده بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه با نقش میانجی احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان: (مورد مطالعه‌ کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان ایلام)

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 77-88
علی یاسینی؛ یسرا پناه؛ احسان نامدار جویمی

4.

بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور)

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1399، صفحه 53-66
شهناز خادمی‌زاده؛ زینب محمدی

5.

تاثیر رهبری تیمی عمل محور بر توسعه هم افزایی تیمی با در نظر گرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 57-69
نصرالله محمدی

6.

تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 19-25
همایون عباسی؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی؛ بهاره حسین آبادی

7.

رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 37-45
آرمین فعال؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

8.

رابطه بین رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی، خشنودی شغلی و عملکرد انطباقی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 53-64
اکرم السادات حسینی مرام؛ علی مهداد

9.

مدل‌‌یابی ساختاری سلامت اجتماعی براساس نقش عوامل فردی، شغلی و سازمانی در میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، تیر 1398، صفحه 91-104
رحیم عبداله‌فام؛ جهانگیر یاری؛ بهنام طالبی؛ داود ابراهیم‌پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب