1.

ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و غوطه وری در جریان بازیهای دیجیتال در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-86
سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ احمد رستگار

2.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های ایرانی و غیر ایرانی جو با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 6، شماره 15، آذر 1395، صفحه 25-35
فرزان لاهوت؛ مهرشاد زین العابدینی؛ جابر کریمی؛ مریم شهبازی؛ بهزاد صادق زاده

3.

استراتژی‌های اصلاح جو تحت تنش خشکی: پاسخ‌ها، رویکردها و مدیریت

دوره 13، شماره 45، فروردین 1403، صفحه 77-98
زهره حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ محمدرضا غفاری؛ مهرشاد زین العابدینی

4.

اشباع نقشه ژنتیکی و مکان‌یابی ژن‌های کنترل کننده صفات با استفاده از خانواده‌های F3 حاصل از تلاقی بادیا×کویر

دوره 8، شماره 24، دی 1397، صفحه 59-70
سمیرا بختیاری؛ حسین صبوری؛ مهدی ملاشاهی؛ حسین حسینی مقدم

5.

آنالیز ترانسکریپتوم بافت برگ ارقام جو متفاوت در تشکیل زیست توده در مرحله زایشی

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 27-39
محمد رضا غفاری؛ نیکولاس فون ویرن؛ کلاوس هامبک؛ فلیپ فرانکن

6.

بررسی بیوانفورماتیکی و بیان خانواده ژنی SnRK2 در گیاه جو

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 25-38
یاسر پناهی فکور؛ زهرا سادات شبر؛ احسان پورعابد؛ فرزان قانع گل‌محمدی؛ سید مرتضی رضوی

7.

تجزیه مکان‌های ژنی کمّی مرتبط با آنزیم‌های تحمّل به شوری در جو (Hordeum vulgare L)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 117-127
حسین جعفری؛ محمد نقی انصاری؛ محمد علی ابراهمی؛ مهدی طاهری؛ ابراهیم دستکار

8.

تعیین نحوه توارث و مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد و برخی از صفات زراعی در جو

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 35-48
منیره رحیمی؛ فرشاد ابراهیم پور؛ روهام عشقی

9.

شناسایی QTLهای مرتبط با تحمل شوری در مراحل اولیه جوانه‌زنی جو

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 41-55
معروف خلیلی؛ رحیم محمدیان

10.

شناسایی و آنالیز پروموتر ژن‌های کلیدی دخیل در تحمل به تنش خشکی در مرحله زایشی جو با استفاه از آنالیز داده های ریزآرایه

دوره 9، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 67-79
سیده مهری جوادی؛ زهرا سادات شبر؛ آسا ابراهیمی؛ مریم شهبازی

11.

نقش سیلیکون در فعالیت مولکولی ژن های ضداکسنده جو تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 65-76
رویا حیدری؛ رحیم حدادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب