1.

برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس تله اجتماعی

دوره 7، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 153-170
سروه محمدزاده؛ مسیب یارمحمدی واصل

2.

تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان

دوره 5، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 20-34
حسین محققی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ سروه محمدزاده

3.

مدل ارتباط دیدگاه گیری اجتماعی و خودکنترلی با شخصیت جامعه پسند با نقش واسطه ای همدلی عاطفی

دوره 8، شماره 2، آبان 1398، صفحه 80-90
ستار صیدی؛ حمزه احمدیان؛ مجید صفاری نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب