1.

بازتاب مبانی عرفانی ابن‌عربی در مکاتب عرفانی پس از او

دوره 8، شماره 4، آذر 1399
بابک سوداگر

2.

تبیین فلسفی دیدگاه آرمان گرایانه و واقع گرایانه قرآن نسبت به انسان بر اساس مبانی ملاصدرا

دوره 5، شماره 1، آذر 1395، صفحه 55-66
مهدی خادمی

3.

سیر تاریخی اسم اعظم در تفاسیر عرفانی قرآن

دوره 11، شماره 1، دی 1401، صفحه 11-30
سیدخداکرم فلاحی؛ محسن قاسم پور؛ حسین حیدری؛ سعید رحیمیان

4.

صفات انسان کامل از منظر قرآن و رویات

دوره 1، شماره 3، آبان 1396، صفحه 13-24
محمـدتقی مبشـری

5.

نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزۀ عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان

دوره 4، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 155-168
احمد نصیری محلاتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب