1.

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان دختر رشته ریاضی فیزیک پایه سوم دبیرستان‌های شهر تهران

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 45-33
کوثر سیمیاریان؛ قاسم سیمیاریان؛ معصومه تدریس تبریزی

2.

ارائه مدل اثر سبک‌ رهبری تحول آفرین بر انطباق‌پذیری سازمانی با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی و سازگاری شغلی در فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 89-99
محمود جمالی؛ مینا مستحفظیان؛ حمید قاسمی؛ حمید زاهدی

3.

ارائه مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

دوره 5، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 15-28
رسول نظری؛ فرزاد موسی زاده

4.

ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 11-20
محمود گودرزی؛ رسول نظری؛ محمد احسانی

5.

ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت بدنی

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 11-25
سلمان جعفری؛ جواد آزمون

6.

بررسی رابطه یادگیری الکترونیکی با مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های پژوهشگری دانش‌آموزان دوره ی متوسطه‌ی دوم (مطالعه موردی شهر فیروزآباد)

دوره 2، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-7
آمنه فاضلی فیروزآبادی؛ سعید احمدی

7.

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی و ارائه مدل

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 53-60
رسول نظری

8.

بررسی رابطه فرسودگی‌شغلی با مهارت‌های‌ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، خرداد 1398، صفحه 57-67
حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

9.

بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های سبک زندگی راحت‌طلب و نقش آن در فعالیت‌های بدنی ورزشی مدارس با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی

دوره 11، شماره 1، مهر 1402، صفحه 102-113
نادره بحری

10.

بررسی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، خرداد 1399، صفحه 21-32
حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

11.

بررسی نقش استرس و راهبردهای مقابله ای در بازیکنان ورزش های الکترونیکی بر سرسختی ذهنی با نقش میانجی مهارت های ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402
ماندانا استاد؛ طیبه سادات زرگر

12.

پژوهش تک آزمودنی بهبود مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس بیماران مبتلا به اختلال ارثی سیستم عصبی، حسی و خودمختار نوع ۲ (HSAN2) با روش درمان غیرفعال‌سازی ذهنیت (MDT)

دوره 7، شماره 27، اسفند 1400، صفحه 111-122
آرش جلوداری؛ فاطمه سادات مرعشیان

13.

رابطه مصرف رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 11-24
نصرت عابدینی؛ حمید قاسمی؛ رضا صابونچی

14.

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته‌ها

دوره 6، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 43-52
حمید قاسمی؛ فاطمه صائمیان

15.

مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس و تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر آن

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، خرداد 1398، صفحه 47-56
زهرا خواجه علی جهانتیغی؛ معصومه عبدالهی

16.

نقش ارتباطات غیرکلامی مدرسین واحد تربیت‌بدنی دانشگاه بر پاسخ‌های هیجانی و رضایت‏مندی دانشجویان

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 59-70
فرزانه صالحی مقدم؛ وحید ساعت چیان؛ مهدی اصفهانی؛ بهادر عزیزی

17.

نگاهی بر مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردبیل و راهکارهایی برای بهبود

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1399، صفحه 11-22
ندا سلیمی؛ پریسا سلیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب