1.

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان دختر رشته ریاضی فیزیک پایه سوم دبیرستان‌های شهر تهران

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 45-33
کوثر سیمیاریان؛ قاسم سیمیاریان؛ معصومه تدریس تبریزی

2.

ارائه مدل اثر سبک‌ رهبری تحول آفرین بر انطباق‌پذیری سازمانی با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی و سازگاری شغلی در فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 89-99
محمود جمالی؛ مینا مستحفظیان؛ حمید قاسمی؛ حمید زاهدی

3.

ارائه مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

دوره 5، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 15-28
رسول نظری؛ فرزاد موسی زاده

4.

ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 11-20
محمود گودرزی؛ رسول نظری؛ محمد احسانی

5.

ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت بدنی

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 11-25
سلمان جعفری؛ جواد آزمون

6.

بررسی رابطه یادگیری الکترونیکی با مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های پژوهشگری دانش‌آموزان دوره ی متوسطه‌ی دوم (مطالعه موردی شهر فیروزآباد)

دوره 2، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-7
آمنه فاضلی فیروزآبادی؛ سعید احمدی

7.

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی و ارائه مدل

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 53-60
رسول نظری

8.

بررسی رابطه فرسودگی‌شغلی با مهارت‌های‌ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، خرداد 1398، صفحه 57-67
حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

9.

بررسی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، خرداد 1399، صفحه 21-32
حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

10.

بررسی نقش استرس و راهبردهای مقابله ای در بازیکنان ورزش های الکترونیکی بر سرسختی ذهنی با نقش میانجی مهارت های ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402
ماندانا استاد؛ طیبه سادات زرگر

11.

پژوهش تک آزمودنی بهبود مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس بیماران مبتلا به اختلال ارثی سیستم عصبی، حسی و خودمختار نوع ۲ (HSAN2) با روش درمان غیرفعال‌سازی ذهنیت (MDT)

دوره 7، شماره 27، اسفند 1400، صفحه 111-122
آرش جلوداری؛ فاطمه سادات مرعشیان

12.

رابطه مصرف رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته علوم ورزشی

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1402
رضا صابونچی؛ نصرت اله عابدینی؛ حمید قاسمی

13.

رابطه مصرف رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 11-24
نصرت عابدینی؛ حمید قاسمی؛ رضا صابونچی

14.

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته‌ها

دوره 6، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 43-52
حمید قاسمی؛ فاطمه صائمیان

15.

مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس و تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر آن

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، خرداد 1398، صفحه 47-56
زهرا خواجه علی جهانتیغی؛ معصومه عبدالهی

16.

نقش ارتباطات غیرکلامی مدرسین واحد تربیت‌بدنی دانشگاه بر پاسخ‌های هیجانی و رضایت‏مندی دانشجویان

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 59-70
فرزانه صالحی مقدم؛ وحید ساعت چیان؛ مهدی اصفهانی؛ بهادر عزیزی

17.

نگاهی بر مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردبیل و راهکارهایی برای بهبود

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1399، صفحه 11-22
ندا سلیمی؛ پریسا سلیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب