1.

ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های شهر سالم بر اساس نیازهای محلی و منطقه‌ای، نمونه موردی: استان خراسان جنوبی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 29-42
رستم صابری فر

2.

تفنگچیان محلی و امنیت در منطقه ‌مرزی دُرُح از 1291 تا 1338 شمسی

دوره 4، شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95، شهریور 1395، صفحه 107-120
نیره دلیر؛ فداحسین خامس پناه

3.

مطالعه مقدماتی زیست‌شناسی وزغ خراسانی Bufotes oblongus (Nikolskii, 1896) در شرق ایران

دوره 6، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 143-152
حامد استواری؛ حاجی قلی کمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب