1.

ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 11-20
محمود گودرزی؛ رسول نظری؛ محمد احسانی

2.

بررسی تجارب مشتریان و رضایتمندی از خدمات کلوپ های ورزش های آبی

دوره 4، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 67-78
حسین رجبی؛ رسول طریقی؛ مهران میزانی

3.

بررسی مدل تأثیر ابعاد فعالیت های رسانه های جمعی بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران

دوره 4، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 15-22
معصومه کلاته سیفری؛ مسعود فریدونی

4.

تاثیر ابعاد فضیلت سازمانی بر خوشنامی سازمان های ورزشی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 71-78
اکرم قبادی یگانه؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ مهدی رستگاری

5.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 79-90
محمدعلی صاحبکاران؛ جعفر خوشبختی؛ مهدی سلیمانی

6.

تحلیل تأثیر رسانه ها بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید (مطالعه موردی: شرکت تولیدکننده پوشاک ورزشی مجید)

دوره 5، شماره 1، آذر 1396، صفحه 63-72
مصطفی مقدس؛ معصومه کلاته سیفری

7.

رابطه ساختاری توانایی شناختی و حل مسئله اجتماعی با توجه به نقش میانجی عدم توازن خود

دوره 11، شماره 21، خرداد 1401، صفحه 107-118
فاطمه سادات سپیده دم؛ حسین زارع؛ سمانه حدادی

8.

طراحی مدل معادلات ساختاری اعتماد بین فردی و رفتار سیاسی با اثربخشی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 77-83
رضا صابونچی؛ فاطمه پژوهان

9.

مدلسازی ارتباط هوش سازمانی با نوآوری در فدراسیون والیبال با درنظر گرفتن فرهنگ سازمانی بعنوان متغیر میانجی

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 27-35
مریم بابایی

10.

مدل‌سازی عوامل تجاری‌سازی تحقیقات حسابداری

دوره 7، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 167-184
نواب کیامهر؛ محمود همت فر؛ فردین منصوری

11.

نقش طرحواره های جنسی با میانجی گری سبک انصاف در پیش بینی اختلال درد جنسی: بررسی مدل معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 27، آذر 1397، صفحه 169-190
مهناز شریفیان؛ مجید صفاری نیا؛ سوسن علیزاده فرد

12.

هویت و شخصیت تیمی در تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال بانوان ایران از دیدگاه بازیکنان

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 71-88
محمد قادرخانی؛ فرزاد غفوری؛ حبیب هنری؛ نجمه مرادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب