1.

ارتباط اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی در رسانه های ورزشی دبیران مرد تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 4، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 37-42
روح الله اسماعیل زاده؛ معصومه درزیانی

2.

ارتباط بین عوامل انگیزشی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تبریز بر اساس مدل انگیزشی ERG

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 29-38
ابوالفضل فراهانی؛ یعقوب بدری آذرین؛ الهام محمدی اقدم

3.

بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت‌بدنی

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 81-88
صدیقه حیدری نژاد؛ محمد بهرامی؛ طاهره ازمشا

4.

پیش بینی مقاومت در برابر تغییر بر اساس ویژگی های شخصیتی دبیران تربیت بدنی

دوره 5، شماره 2، آبان 1395، صفحه 55-62
حسن فهیم دوین؛ احسان اسداللهی

5.

تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر نقش تعدیلگر جنسیت

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 105-114
سیمرا علی آبادی؛ مهناز خاکپور

6.

تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه : با تاکید بر مدل مفهومی وار و شربورن

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 49-58
غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمیده لطیفی

7.

رابطه توانمند سازی و حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 81-91
رضا مراد صحرایی؛ نصراله عرفانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ علی منصف؛ علی عباس حسین نژاد

8.

مدل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر تهران بر اساس رضایت شغلی تعهد و عدالت سازمانی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 111-123
سیدیحیی میرمعینی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب