1.

اولویت‌سنجی معابر مستعد پیاده‌راه‌ سازی در عرصه بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از ابزار تحلیلی Weighted Sum، در سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24)، آذر 1400، صفحه 59-78
نجما اسمعیل پور؛ جناب آقای دکتر رستم صابری فر؛ محمدعلی حبیبی

2.

بررسی انتشار، فراوانی و الگوی فعالیت کاراکال (Caracal caracal) در استان یزد

دوره 4، شماره 3، بهمن 1394، صفحه 71-78
حسن اکبری*؛ مرتضی عزیزی؛ آرزو پور چیت ساز؛ سیدرضا نورانیان

3.

تحلیلی بر اصول عقلانیت اکولوژیک، زیست‌پذیری و پایداری خانه‌های بومی مناطق کویری، نمونه موردی: بناهای بافت تاریخی شهر یزد

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28)، آذر 1401، صفحه 115-134
مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ محمدرضا مثنوی؛ لعبت زبردست

4.

جایگاه علوم در یزد دوره آل مظفر با تأکید بر آثار تألیفی عالمان

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 73-88
احمد بادکوبه هزاوه؛ طیبه رحیمدل میبدی؛ محمّدرضا ابوئی مهریزی

5.

کانون های زردشتی فارس و سرانجام آنها در آغاز سدة پنجم هجری

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 25-46
حمیدرضا دالوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب