1.

ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی در ایران ازطریق افزایش قیمت آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه کاشان)

دوره 6، مکرر شماره 23، شهریور 1395، صفحه 88-73
محسن طرفدار؛ محمد مهدی عسکری؛ کوریون گریگوریان

2.

ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی در ایران از طریق افزایش قیمت آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه کاشان)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 88-73
محسن طرفدار؛ محد مهدی عسکری؛ کوریون گریگوریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب