1.

ارائه مدل تاثیر مدیریت دانش و مدیریت استعداد بر عملکرد مربیان فوتبال استان آذربایجان غربی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 103-116
زهرا اصغری؛ محسن صادقی

2.

ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43)، تیر 1402، صفحه 17-34
محسن کرمی گیلاوند؛ مسعود حقیقی؛ علیرضا رزقی رستمی

3.

آینده‌پژوهی مدیریت استعداد در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، دی 1400، صفحه 139-154
بلال پناهی

4.

تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‌بنیاد)

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 147-160
رویا علیزاده؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی‌دار

5.

شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد، ارائه الگو

دوره 5، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 53-70
میترا نورادصدیق؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمید رضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی

6.

طراحی الگوی جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی از طریق کاربست مدل‌سازی ساختاری-تفسیری

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، مهر 1395، صفحه 33-50
میثم لطیفی؛ محمد عبدالحسین زاده؛ امیر آذرفر

7.

طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد، نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 113-123
مریم فریدفتحی؛ محبوبه روزبهانی؛ فرناز فرهمند؛ بهارک کاظم

8.

طراحی مدل مدیریت استعداد برمبنای الگوی سه شاخگی در شهرداری تهران

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، دی 1399، صفحه 45-60
رضا رسولی؛ محمود نیکزاد زیدی

9.

عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت استعداد در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

دوره 12، شماره 2، مهر 1402، صفحه 31-40
سارا سراج؛ یونس یاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب