1.

اثر مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران در عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 71-81
طیبه جامه بزرگی؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا شعبانی بهار

2.

تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 67-78
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری

3.

تدوین مدل اندازه گیری توسعه سازمانی بر اساس هوش سازمانی فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 77-89
سجاد مومنی پیری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی

4.

رابطه بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 25-34
یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی؛ معصومه اعلمی کشکی؛ رقیه سرلاب

5.

رابطه هوش سازمانی و مولفه‌های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت‌های ورزشی شهراهواز

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 73-80
محمدعلی قره؛ محمدحسن فردوسی؛ فاطمه سادات مرعشیان

6.

طراحی مدل توانمندسازی کارکنان براساس مولفه های مدیریت استعداد و هوشمندی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 93-106
اکبر ساعتی زارعی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی

7.

مدلسازی ارتباط هوش سازمانی با نوآوری در فدراسیون والیبال با درنظر گرفتن فرهنگ سازمانی بعنوان متغیر میانجی

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 27-35
مریم بابایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب