1.

بازنمایی گفتمان جنسیت در فیلم‌های سینمایی مطالعه موردی: فیلم‌سینمایی رگ‌خواب

دوره 2، شماره 4، آذر 1398، صفحه 11-26
علی کریمی فیروزجایی؛ فاطمه جمشیدی

2.

به کارگیری مدل فرکلاف درگونه شناسی گفتمان‌های محیط‌زیستی ایران گفتمان‌های عدالت، حفاظت، مخاطره و نوسازی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 59-76
امیر ملکی؛ صادق صالحی؛ علی ربیعی؛ رضا یازرلو

3.

تحلیل زبان‌شناختی داستان‌های اساطیری شاهنامه در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف‌

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 37-55
شهرزاد بهمنی؛ ایوب مرادی؛ علی اصغر شهریاری

4.

تحلیل گفتمان انتقادی اوصاف قیامت در قرآن با رویکرد معانی ثانوی بر اساس مدل فرکلاف

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402
منصوره شیرزادی؛ محمدحسین شرف زاده؛ زهرا رستگار حقیقی شیرازی

5.

گفتمان‌کاوی انتقادی سوره شمس بر اساس الگوی فرکلاف

دوره 7، شماره 1، مهر 1397، صفحه 29-42
ابراهیم فلاح؛ سجاد شفیع پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب