1.

ارتباط بین مهارت‏های ارتباطی و اخلاق کاری مدیران تربیت‏بدنی آموزش و پرورش استان‎های غرب کشور با رضایتمندی دبیران

دوره 6، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 11-19
منوچهر ططری

2.

الزامات رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات شهری، مطالعه موردی: شهر شاهرود

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33)، اسفند 1402، صفحه 15-32
سجاد فردوسی؛ یاور بابائی

3.

بررسی تاثیر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در پایداری محیط زیست شهری، مورد مطالعه: منطقه 9 مشهد

دوره 7، شماره 14، آذر 1395، صفحه 11-24
رستم صابری فر

4.

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر ارومیه

دوره 1، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 11-18
میر حسن سید عامری؛ سوران بهرامی؛ محمد امین صیادی

5.

بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان استخرهای شهر تهران

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 99-105
حبیب هنری؛ سهیلا شجاعی برجوئی؛ اکبر فرید فتحی

6.

تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری شهر مهاباد از منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی

دوره 4، شماره 8، مهر 1392، صفحه 27-44
نادر زالی؛ علی مهدی؛ علی طورانی؛ معصومه مهدیان بهنمیری

7.

تحلیل نقش رضایتمندی در روابط بین کیفیت خدمات با تعهد ورزشی در باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک بانوان استان کرمان

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 79-88
سید احمد نژاد سجادی؛ محمدحسین قربانی؛ سید جلیل میر یوسفی

8.

تحلیل و ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر تبریز از سیستم حمل‌ونقل عمومی

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27)، تیر 1401، صفحه 101-116
سامان ابی زاده؛ بهزاد احسانی بافتانی؛ صابر محمدپور؛ نادر زالی

9.

سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعه موردی: شهر بجنورد

دوره 8، شماره 16، مهر 1396، صفحه 89-100
امین فرجی؛ آزاده عظیمی

10.

طراحی مدل ساختاری اخلاق کار و تعهد سازمانی با نقش واسطه‌ای رضایتمندی در بین نیروهای داوطلب رویدادهای ورزشی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 87-96
رضا اندام؛ زهرا کریمی؛ امیر منتظری

11.

عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابان شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه-های اجتماعی (مطالعه موردی: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان)

دوره 4، شماره 8، مهر 1392، صفحه 67-80
مژگان میرزایی؛ مرجان محمد زاده

12.

مؤلفه‌های مرتبط با رضایتمندی شهروندان از طریق توسعه محیط‌های دوستدار کودک

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 133-146
قاسم مطلبی؛ اسماعیل ضرغامی؛ حسین باقری

13.

نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 95-111
سمانه سعیدپور؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

14.

نقش هوش هیجانی و درک احساسات محیط کار بر رفتار مصرف کنندگان ورزش همگانی (با رویکرد بازاریابی هیجانی در رفتار مصرف کننده)

دوره 7، شماره 2، مهر 1397، صفحه 69-76
شهرام نظری؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب