1.

بررسی رابطه بین تفکراستراتژیک مدیران با سکون‌زدگی شغلی کارکنان در اداره‌کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، فروردین 1397، صفحه 137-148
علی اکبر جوکار؛ محمدتقی امینی؛ صادق صادقی

2.

بررسی رابطه تفکر استراتژیک و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی هیات های ورزشی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 11-23
عبدالمهدی نصیرزاده؛ معصومه حسینی؛ سمیرا رفیعی شهربابکی

3.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 6، شماره 1، آبان 1397، صفحه 43-52
جواد کریمی؛ شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی

4.

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 21-28
جواد کریمی؛ همایون عباسی

5.

شناسایی مؤلفه های مؤثر بر کارکرد سیاسی تفکر استراتژیک (استراتژی مشروعیت) با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، فروردین 1397، صفحه 59-78
علی اصغر شیره پز آرانی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد محمودی میمند؛ محمدتقی امینی

6.

طراحی الگوی اثربخشی تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 105-123
شوان عزیزی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سمیرا علی آبادی؛ مظفر یکتایار

7.

نقش میانجی تفکر استرات‍‍ژیک در رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 23-34
ساکو بختیاری؛ شیرین زردشتیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب