1.

ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ‌های آفتابگردان دانه روغنی تحت شرایط آبیاری ‏نرمال و محدود با روش بای‌پلات ‏GGE

دوره 12، شماره 41، خرداد 1402، صفحه 37-48
نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده

2.

ارزیابی پایداری شهرستان های استان مازندران طی سال های 1385 و 1400

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 35)، شهریور 1403
نفیسه مرصوصی؛ سیده نفیسه اسداله تبار

3.

تأثیر مهاجرت بر توسعه شهری با استفاده از مدلSWOT، مورد مطالعه: شهر بابل

دوره 7، شماره 14، آذر 1395، صفحه 55-66
اسماعیل نصیری هندخاله؛ سید محسن حسینی فر؛ علی احمدی

4.

تبیین پایداری ساختار کالبدی- فضایی مسکن روستایی استان زنجان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 71-90
ولی الله ربیعی فر

5.

تحلیل آموزش پایدار براساس مدل AHP در آموزش عالی: پژوهشی ترکیبی

دوره 7، شماره 1، مهر 1397، صفحه 19-36
مطهره حمزه رباطی؛ بهناز مهاجران؛ میر محمد سیدعباس‌زاده؛ حمید جاودانی؛ مجتبی بذرافشان مقدم

6.

تحلیل ساختاری و کارکردی پایداری مسکن روستایی (مورد مطالعه: دهستان سرفیروزآباد بخش مرکزی کرمانشاه)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 53-73
بهاره میری؛ آئیژ عزمی؛ محمد اکبرپور

7.

تحلیل شاخص‌های عملکرد زیستی مناطق شهری اصفهان در تحقق پایداری

دوره 10، شماره 19، فروردین 1398، صفحه 13-26
فرهاد برندک

8.

تحلیل عناصر پایدار در معماری بومی بندرعباس

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32)، مهر 1402، صفحه 37-54
حامد محمدی مزرعه

9.

تعیین‌کننده‌های پایداری کشت گلخانه‌ای با تأکید بر عوامل آموزشی در جنوب استان کرمان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 153-174
امید شریفی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ سید محمود حسینی

10.

شناخت عوامل مؤثر بر توسعه پایدارشهری در شهر مشهد با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: مناطق شهری 1 و 2)

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 25-40
ساجده باغبان خیابانی؛ محمد اجزا شکوهی

11.

عوامل مؤثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی استان خراسان شمالی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 64-70
زهرا مهمی؛ سید حسین محمدزاده

12.

‏مطالعه تطبیقی سرفصل جدید و قدیم دروس کارشناسی مهندسی معماری از منظر توجه به مفاهیم پایداری

دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-98
پریا سعادت جو؛ صابر صبوری؛ لیلا رحیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب