1.

ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی ورزشی مشهد

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 101-112
محمد هادی اسماعیلی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی

2.

ارتقای رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربه گردشگری

دوره 9، شماره 2، آذر 1399، صفحه 11-22
محمد علی زبردست؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی

3.

الگوی توسعه پایدار گردشگری ورزشی جمهوری اسلامی ایران: نظریه‌پردازی داده بنیاد براساس اسناد بالادستی

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 92-63
حمید رضا امینی کمیجانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمود گودرزی؛ لیلا قربانی قهفرخی

4.

اولویت‌بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان

دوره 6، شماره 2، آذر 1396، صفحه 107-113
ابوالفضل فراهانی؛ صدیقه اسلامی؛ حسین پورسلطان زرندی

5.

بررسی مفهومی سیستم اطلاعات گردشگری ورزشی

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 75-84
اکرم مهدی زاده؛ مصطفی رضائی؛ حبیب‌الله قربانی

6.

بررسی و رتبه‌بندی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز

دوره 7، شماره 1، مهر 1398، صفحه 77-84
رضا شهبازی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری

7.

بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 23-36
عباس مهدی زاده؛ مهدی طالب پور؛ مهرداد فتحی

8.

تبیین فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول)

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 129-146
رضا محمد کاظمی؛ مهناز پوریز؛ بتول درویش زاده

9.

تعیین مناطق مستعد ورزش‌های زمستانی با روش تحلیل سلسله‌مراتبی در شهرستان سپیدان

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28)، آذر 1401، صفحه 25-44
عباسعلی آروین؛ هوشمند عطایی؛ پوریا کریمی

10.

توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر مناطق پنهان

دوره 8، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 75-86
لیلا مرتضایی؛ معصومه کلاته سیفری

11.

سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در اسناد توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گردشگری ورزشی

دوره 11، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-10
حمید رضا امینی کمیجانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمود گودرزی؛ لیلا قربانی

12.

طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در انواع رسانه‌های جمعی

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 89-102
زهرا اسدی؛ حمید قاسمی؛ رضا صابونچی

13.

طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران

دوره 9، شماره 2، آذر 1399، صفحه 41-50
امین خدابخش زاده؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

14.

عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری ورزشی با تأکید بر جاذبه‏‏های طبیعی ورزشی استان البرز

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 109-116
نگار امین رستمکلایی؛ حسین پورسلطانی زرندی

15.

مدل اثرگذاری اطلاعات رسانه‌های اجتماعی بر قصد سفر گردشگران ورزش‌های دریایی (مورد مطالعه: جزیره قشم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402
وحید مکی زاده؛ حسین منصوری؛ فوژان امیری؛ علی تیزرو

16.

نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 43-49
مجید جاوید؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ احسان محمدی ترکمانی

17.

نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان

دوره 6، شماره 4، تیر 1398، صفحه 59-66
میترا ایرانپور مبارکه؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب