1.

پایش و پیش‌بینی تغییرات فضایی کاربری و پوشش زمین شهری(مطالعه موردی: محدودة شهری بابل و امیرکلا)

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 57-73
محسن احدنژاد روشتی؛ میلاد حسنعلی زاده

2.

پایش و پیش‏ بینی تغییرات کاربری اراضی و گسترش فیزیکی شهر بابل در دوره زمانی 1419-1364 با استفاده از تصاویر چندزمانه لندست

دوره 5، شماره 3، آذر 1397، صفحه 32-52
محمد کریمی فیروزجایی؛ مجید کیاورز؛ محسن کلانتری

3.

تأثیر مهاجرت بر توسعه شهری با استفاده از مدلSWOT، مورد مطالعه: شهر بابل

دوره 7، شماره 14، آذر 1395، صفحه 55-66
اسماعیل نصیری هندخاله؛ سید محسن حسینی فر؛ علی احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب