1.

ارائه مدل همگرایی رفتار سازمانی منابع انسانی سازمان‌های ورزشی در زنجیره تأمین خدمات ورزش همگانی با رویکرد نگاشت شناختی فازی (FCM)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 11-26
محمدرسول خدادادی؛ یعقوب بدری آذرین؛ مهدی جهانگیری؛ مریم فریدفتحی

2.

بررسی تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی در استان‌های کشور

دوره 8، شماره 30، فروردین 1397، صفحه 145-166
خالد احمدزاده؛ شعله نصری

3.

بررسی مقایسه‌ای برآورد ظرفیت‌های تجاری بین ایران و کشورهای گروه دی هشت براساس الگوهای متعارف تجارت بین‌الملل

دوره 6، شماره 21، دی 1394، صفحه 92-79
روح الله بیات؛ الهام صادقیان

4.

تحلیل ژئوپلیتیکی فرصت ها و چالش های همگرایی در منطقه غرب آسیا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 77-108
زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت؛ حسین مختاری هشی

5.

تحلیل همگرایی کارایی هزینه تولید در زراعت گندم ایران

دوره 5، مکرر دوم شماره 20، اسفند 1394، صفحه 90-79
ابراهیم مرادی؛ مصیب پهلوانی؛ احمد اکبری

6.

تحلیل همگرایی کارایی هزینه تولید در زراعت گندم ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 90-79
ابراهیم مرادی؛ مصیب پهلوانی؛ احمد اکبری

7.

عوامل همگرایی و واگرایی سیاسی آل کیا با حکومت‌های مرکزی از برآمدن تیموریان تا روی کار آمدن صفویه

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 127-142
صالح پرگاری؛ حسین محمدی؛ وحید فرحی دیگه سرا

8.

فرسایش آوایی در گفتار گویشوران دوزبانۀ بلوچی‌ـ فارسی: شواهدی از الگوهای زمان آغاز واکداری

دوره 4، شماره 3، تیر 1400، صفحه 65-78
موسی غنچه پور

9.

مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی در استان‌های ایران (بررسی روند تغییرات و همگرایی رفاه)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 36-15
یعقوب فاطمی زردان؛ محمد حسن فطرس؛ حمید سپهردوست؛ محسن خضری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب