1.

ارزیابی پایداری اجتماعی کلان‌شهر مشهد

دوره 8، شماره 15، خرداد 1396، صفحه 65-78
عزت‌اله مافی؛ مهدی عبداله زاده

2.

ارزیابی پایداری شهرستان های استان مازندران طی سال های 1385 و 1400

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 35)، شهریور 1403
نفیسه مرصوصی؛ سیده نفیسه اسداله تبار

3.

بررسی و تحلیل نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهرها پژوهش موردی: شهر سردشت

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 30)، خرداد 1402، صفحه 99-118
شیرکو احمدی

4.

تبیین ارتباط میان فرم شهر و پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 22گانه شهر تهران)

دوره 5، شماره 3، آذر 1397، صفحه 79-93
آزاده قرائی؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

5.

تحلیل اثرات مداخلات کالبدی بازسازی شهری بر پایداری اجتماعی، نمونه مورد مطالعه: طرح بازسازی پروژه تجاری اقامتی مجد شهر مشهد

دوره 9، شماره 18، مهر 1397، صفحه 87-104
مصطفی امیرفخریان؛ حسین مبینی

6.

توسعه پایدار در پرتو انتخاب معیار برتر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه خبرگان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 77-90
ابوالفضل خسروی

7.

دستیابی به مسکن پایدار با رویکرد تحلیل شاخص‌‌های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، مطالعه موردی: شهر سیرجان

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 25)، اسفند 1400، صفحه 1-18
حسن حکمت‌نیا؛ علیرضا پاک گوهر؛ علی باقری کشکولی

8.

سنجش پایداری اجتماعی مسکن مهر در کلان شهر کرج (مورد مطالعه: مسکن مهر هشتگرد، شهرک ابریشم و ماهدشت)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 79-95
محمد قاسمی سیانی؛ نقی عسکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب