1.

بررسی رابطه بین آگاهی، نگرش و رفتار حامی محیط‌ زیست دانشجویان دختر دانشگاه قم

دوره 4، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 16-5
محمد تقی سبزه ای؛ سیاوش قلی‌پور؛ معصومه آدینه‌وند

2.

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی: مطالعه‌ای کیفی در مناطق شهری ایران

دوره 8، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 153-164
سید مهدی میرهاشمی؛ فرزین حق پرست؛ مازیار آصفی

3.

تبیین رفتار محیط‌زیستی کشاورزان گندم‌کار آبی: کاربرد تئوری ارزش-اعتقاد-هنجار

دوره 7، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 35-46
الهام کنعانی؛ مصطفی احمدوند

4.

تحلیل مدل رفتار محیط‌زیستی، میان بازدیدکنندگان منطقه گردشگری شورابیل در استان اردبیل

دوره 6، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 105-120
مجتبی سوختانلو؛ نجات واحدی

5.

رابطه بین رفتار محیط‌زیستی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (موردمطالعه: کارکنان محیط‌زیست خراسان شمالی)

دوره 7، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 89-102
فریبا علیدادیانی؛ محبوبه سلیمان پورعمران

6.

رفتار محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه شیراز و ارتباط آن با نگرانی محیط‌زیستی و منابع اطلاعاتی آگاهی محیط‌زیستی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 135-151
اصغر میرفردی؛ درنا سلامتیان

7.

شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و راهکارهای عملی رفتار محیط‌زیستی گلخانه‌داران خیار دهستان طارند

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 119-137
علی احمدی فیروزجائی؛ مهناز غفوری؛ مهسا صفری پور؛ طاهره شرقی

8.

طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب بر توسعه پایدار با تأکید بعد محیط‌زیستی (مطالعه موردی: صنایع تولیدی متوسط و بزرگ استان قزوین)

دوره 12، شماره 3، فروردین 1403، صفحه 137-156
محمد سهراب بیگی؛ محمدرضا باقرزاده؛ محمدحسن شکی؛ مسعود یوسف زاده

9.

عوامل تبیین‌‌کننده نگرش و رفتار محیط‌زیستی هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز

دوره 8، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 53-68
ابوذر زارع؛ مصطفی احمدوند؛ فهیمه ریگی

10.

عوامل مؤثر بر رفتار ‌محیط‌زیستی شالیکاران شهرستان ساری به منظور پایداری شالیکاری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 65-78
نگین فارسی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی

11.

عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی کشاورزان: مطالعه موردی بوم نظام‌های گلخانه‌های تولید خیار

دوره 6، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 23-36
هادی ویسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب