1.

عوامل مؤثر بر گرایش به رفتار مصرف پایدار: مورد مطالعه شهر خرم‌ آباد

دوره 4، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 64-55
حدیث پورجمشیدی؛ حسین مهدی زاده؛ سعید غلامرضایی؛ نعمت اله شیری

2.

مدل‌سازی و ارائه الگوی پیاده‌راه شهری خرم‌آباد

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 113-128
معصومه عزیزی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار

3.

نقش تبلیغات انتخاباتی در دیوار نویسی‌های وندالیستی فضاهای عمومی شهری، مورد مطالعه: شهر خرم‌آباد.

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23)، شهریور 1400، صفحه 105-115
نفیسه مرصوصی؛ سلیمان میرزاپور؛ سمیه تیموری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب