1.

ارتباط بین بازاریابی داخلی و سکوت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1396، صفحه 61-70
قدرت الله باقری؛ آزیتا شهپرتوفیق؛ مجتبی طریفی؛ ابراهیم دلدار

2.

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 25-35
محمد علیمردانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی

3.

ارتباط خودکارآمدی شغلی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان با رضایت مشتریان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

دوره 1، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 11-19
لقمان کشاورز؛ سمیرا سرخوش

4.

ارزیابی فرآیند برنامه ریزی آموزش های ضمن خدمت اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان براساس الزامات استانداردایزو 10015

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 27-38
زهرا طاهری؛ محمد سلطان حسینی؛ آرش شاهین

5.

بررسی تأثیر رابطه عوامل فناوری و راهبردی در چابک سازی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

دوره 6، شماره 4، تیر 1398، صفحه 77-85
مهدی حقیقی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

6.

بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر سایش اجتماعی کارکنان با توجه به نقش میانجی تبادل رهبر پیرو در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 137-148
حمیده شکاری؛ حیدر حسینی

7.

پیش بینی رفتار پرسه‌زنی اینترنتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 11، شماره 3، دی 1401، صفحه 51-70
حمیده شکاری؛ حیدر حسینی

8.

تاثیر سایش اجتماعی بر عملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش میانجی گری درگیری شغلی

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 69-76
شهرام نظری؛ معصومه بخیت؛ کامران عیدی پور

9.

تحلیل و مدلسازی نظام جبران خدمات در نگهداشت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 11-24
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مبین حاجی حسنی؛ حسین عیوضی

10.

تعیین روابط علی فرهنگ و سکوت سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 31-40
نجف آقایی؛ عرفان مرادی

11.

رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 71-78
شیرین زردشتیان؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ کامران عیدی پور؛ نوشین کرد؛ معصومه بخیت

12.

طراحی مدل ارتباطی هوش چندگانه و هوش هیجانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 89-99
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ پروانه خواجه پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب