1.

ارائه مدل همگرایی رفتار سازمانی منابع انسانی سازمان‌های ورزشی در زنجیره تأمین خدمات ورزش همگانی با رویکرد نگاشت شناختی فازی (FCM)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 11-26
محمدرسول خدادادی؛ یعقوب بدری آذرین؛ مهدی جهانگیری؛ مریم فریدفتحی

2.

آسیب شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی ازدیدگاه متخصصان

دوره 10، شماره 2، آبان 1400، صفحه 101-110
پژمان فزونخواه؛ معصومه شهبازی؛ امیرحسین منظمی

3.

آینده‌نگاری در ورزش همگانی: سناریوهای درآمدزایی پایدار

دوره 10، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 51-63
معصومه ربی بی؛ رسول نظری؛ سیده پرویز جلیلی کامجو

4.

بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی

دوره 2، شماره 2، آذر 1392، صفحه 67-78
مهرزاد حمیدی؛ رضا اندام؛ زهرا تسلیمی

5.

بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 61-67
مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی

6.

بررسی تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی.

دوره 3، شماره 1، آذر 1394، صفحه 24-29
عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی

7.

بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 1، آبان 1397، صفحه 34-42
رضا شهبازی؛ جواد مصطفایی کیوی؛ روح الله دایی؛ نصرالله سجادی

8.

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 13-20
شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

9.

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 40-47
محمد علی قره؛ نگار قلی پور؛ زینب آنت

10.

تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش های همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 61-72
میرحسن سید عامری؛ فاطمه جامعی

11.

تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 25-36
لقمان کشاورز؛ سمیرا آزادواری

12.

تحلیل SWOT اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 93-103
همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ سعید خانمرادی

13.

تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 91-100
سیدمحمدحسین رضوی؛ محمد علی قره؛ سید عماد حسینی؛ رضا طلایی

14.

تحلیل محتوای کمی روند پژوهشهای مرتبط با ورزش همگانی از سال 1390 الی 1399

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1403
لیلا بیرامی جغناب؛ رحیم رمضانی نژاد

15.

تحلیل محیطی ورزش همگانی ایران

دوره 1، شماره 4، دی 1393، صفحه 25-34
عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی

16.

تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 60-72
عباس شعبانی؛ مرتضی رضائی صوفی؛ سید سعید حسینی

17.

تدوین مدل یکپارچگی ارتباطات در زنجیره تامین خدمات ورزش همگانی ایران

دوره 11، شماره 2، دی 1402
محمدرسول خدادادی؛ یعقوب بدری آذرین؛ مهدی جهانگیری؛ مریم فریدفتحی

18.

تعیین سهم و نقش دستگاه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 11-32
فرزاد غفوری؛ محمد سعید معمارزاده؛ سلمان علوی

19.

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 11-27
محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

20.

طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران: یک نظریه داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 53-64
رضا شیخ یوسفی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده؛ عباس نقی‌زاده باقی

21.

عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی

دوره 12، شماره 2، مهر 1402، صفحه 41-50
رضا نیکبخش؛ امیر دانا؛ مهدی عمادی

22.

مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه‌ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته ها و ارائه کاربرد (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره 6، شماره 4، تیر 1398، صفحه 87-98
عباس شعبانی؛ بهرام صالح نیا

23.

مقایسة کیفیت زندگی بانوان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش های همگانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 11-20
ابولفضل فراهانی؛ زهرا خسروی فر

24.

مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانه های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانی

دوره 2، شماره 1، آبان 1393، صفحه 42-50
حسین عیدی؛ رسول آزادی؛ جواد خسروی

25.

نیاز سنجی شهروندان ارومیه‌ای به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، آذر 1394، صفحه 63-74
فریبرز فتحی؛ محمد امین صیادی؛ میرحسن سید عامری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب