1.

ارائه نقشة استراتژی توسعة خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از برنامه ریزی سناریو

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، دی 1396، صفحه 101-114
علی شاه نظری؛ سعید فرجام؛ تهمینه سادات میرمحمدعلی رودکی

2.

ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانکهای دولتی

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، دی 1391، صفحه 65-74

3.

الگوی رفتار مدیران ورزش دانش آموزی در اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن وشش سیگما

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 83-91
لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فاطمه صدیقی فاروجی

4.

پیاده سازی استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 7، شماره 2، مهر 1397، صفحه 11-25
سارا خالقی بابایی؛ لقمان کشاورز

5.

تدوین راهکارهای اجرایی استراتژی های اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان با رویکرد روش کارت امتیازی متوازن

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 11-26
عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید خضری

6.

تدوین مناظر و نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با رویکرد کارت امتیازی متوازن ودیمتل

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 109-120
علیرضا صفر علیزاده؛ رضا نیک بخش؛ اکبر آفرینش خاکی

7.

تدوین منظرها و نقشه راهبردی توسعه ژیمناستیک ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 103-115
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمزه دانشمندی

8.

تدوین نظام مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 21-30
لقمان کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ سیدنصرالله سجادی

9.

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن

دوره 8، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 61-74
لقمان کشاورز؛ مریم میراحمدی

10.

شناسایی موانع اجرایی شدن ماده 81 قانون مدیریت خدمات کشورى در راستای ارزشیابی عملکرد کارکنان ادارة پست قزوین

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، فروردین 1398، صفحه 165-178
حامد رحمانی؛ فرشته بیگی مقدم؛ حرمت اصغری

11.

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های تابعه مدیریت شهری با استفاده از توسعه کارت امتیازی متوازن

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، اردیبهشت 1395، صفحه 99-116
محمد موسوی

12.

طراحی و تبیین مدل اجرایی استراتژی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد BSC

دوره 1، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 31-42
عبدالمهدی نصیرزاده؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب