1.

اثربخشی آموزش در چگونگی مواجهه با بحران‌های زیست‌محیطی با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: کارشناسان شهرداری)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 111-120
سید محمد شبیری

2.

ارائه مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی جهت انتخاب روش آموزش محیط‌زیست در مدارس فنی و حرفه‌ای

دوره 5، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 53-73
فاطمه قسامی؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی؛ شهریار فرهمند راد

3.

امکان‌سنجی توسعه مفهوم جرائم بین‌المللی به جرائم محیط‌زیستی با تأکید بر اصل توسعه پایدار

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 133-146
عسکر جلالیان

4.

آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار واکاوی تجربه استرالیا

دوره 12، شماره 1، آذر 1402، صفحه 173-187
سورنا زندی؛ مهران فرج الهی

5.

بررسی تطبیقی آموزش محیط‌زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 9-24
احسان خواجویی؛ اصغر سلطانی؛ کرامت اسمی

6.

‏بررسی ضرورت توجه به آموزش‌های محیط‌زیستی مبتنی بر مطالعات آینده‌پژوهی در دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 1، آذر 1400، صفحه 111-129
فرزانه عسکری؛ فاطمه پرسته قمبوانی؛ فهیمه السادات حقیقی

7.

تحلیلی بر نقش برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم در ایران

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 115-129
سمیه عریان؛ سید محمد شبیری؛ مهران فرج اللهی

8.

تحلیل توصیفی - استنباطی محتوای کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» از جنبه درونی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 25-44
فاطمه پرسته قمبوانی؛ فهیمه السادات حقیقی؛ سید میلاد رامین آزاد

9.

چالش‌های ارزشیابی آموزش محیط‌زیست در مدارس سبز ایران و راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود

دوره 11، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 107-117
علی سعیدی؛ حامد میبودی

10.

طراحی الگوی آموزشی بهینه برای ارتقای سطح دانش شهروندان تهرانی نسبت به مقوله تنوع زیستی با استفاده از الگوریتم دایجسترا و الگوریتم مورچگان

دوره 11، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 9-28
هومن بهمن‌پور؛ مژگان زعیم‌دار؛ بهرنگ سلاجقه

11.

طراحی الگوی برنامه درسی فعالیت‌های فوق‌برنامه برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با تأکید بر آموزش محیط‌زیست

دوره 8، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 9-20
سمیه اسدزاده؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ قدسی احقر

12.

طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران

دوره 5، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 9-23
بهنام کریمی؛ مریم کیان؛ مجید علی عسگری

13.

طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1402، صفحه 41-61
نازی آهنگرپرتوی؛ رسول یاراحمدی؛ سید محمد شبیری؛ هادی غفاری؛ علی امامی میبدی

14.

فراتحلیل مطالعات آموزش محیط‌زیست در ایران از سال ۱۳۹۹-۱۳۹۵

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 103-128
مجید ارشادی؛ فرشته افکاری؛ مجید علی عسگری

15.

مطالعه رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی (موردمطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست)

دوره 7، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 103-114
مرجان معصومی فرد

16.

مقایسه اثربخشی الگوهای توضیحی و پنج مرحله‌ای بایبی بر فرایند یادگیری- یادداری آموزش محیط‌زیست

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 43-53
مهناز جدیدی؛ منصوره جدیدی؛ محمد جواد امیری

17.

مقایسه اثربخشی آموزش محیط‌زیست با استفاده از آموزش رسمی و غیررسمی در دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 49-58
الهام اسماعیلی علویجه؛ لعبت زبردست؛ محمدجواد امیری؛ اسماعیل صالحی

18.

نیازهای آموزش محیط‌زیست دانشجویان کارشناسی رشته‌های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 23-42
فوزیه دهزاد رستمی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ صادق صالحی

19.

نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول

دوره 7، شماره 1، مهر 1397، صفحه 9-18
ندا پریشانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ فریدون شریفیان؛ مهرداد فرهادیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب