1.

اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای مغز بر زمان واکنش و تصمیم‌گیری پرخطر در افراد مبتلا به افسردگی

دوره 5، شماره 18، آذر 1398، صفحه 57-74
لادن واقف؛ حسن بافنده قراملکی؛ فاطمه سلطانی مارگانی

2.

اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود زمان واکنش، برنامه‌ریزی و بازداری از پاسخ در بیماران دوقطبی

دوره 9، شماره 33، مرداد 1402
مهرک رضایی؛ تورج هاشمی؛ لیلا شاطری

3.

بررسی تسهیل و تداخل معنایی اثر استروپ بر دوره بی‌پاسخی روان‌شناختی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1395، صفحه 93-106
سعید البوغبیش؛ ناهید شتاب بوشهری؛ افخم دانشفر؛ رسول عابدان زاده

4.

تأثیر بازخورد هنجاری بر زمان واکنش و خود کارآمدی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 97-110
آمنه اورکی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ رسول عابدان زاده

5.

تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجه ای مغز بر حافظه کاری و زمان واکنش دختران ورزشکار

دوره 3، شماره 10، آذر 1396، صفحه 51-62
گل اندام زمانی؛ محمدرضا دوستان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب