1.

ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری و نقش آن بر وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 37-44
رسول نظری؛ محمد علی قره؛ شیوا اسداللهی

2.

ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی ورزشی مشهد

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 101-112
محمد هادی اسماعیلی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی

3.

ارتباط بین ابعاد وفاداری مشتریان و تقویت برند ملی در لیگ های حرفه ای فوتبال و والیبال ایران

دوره 1، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 71-78
مهرداد محرم زاده؛ روناک اکبری

4.

آزمون مدل عوامل درونی و بیرونی موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان خدمات تفریحی-ورزشی (مورد مطالعه: پارک های آبی کشور)

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 91-108
مهدی ظریف؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری

5.

برآورد کوانتومی فاز کد شده درکیوبیت های طراحی شده توسط نقص شبکه ای الماس

دوره 4، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 57-66
حسین رنگانی جهرمی؛ سمیرا نظیف کار

6.

تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم‏گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی

دوره 6، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 87-100
سید احسان امیر حسینی؛ فاطمه روشنی؛ فریبرز فتحی

7.

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان مراجعه‌کننده به اماکن ورزشی

دوره 6، شماره 4، تیر 1398، صفحه 67-76
مهرداد محرم زاده؛ سجاد پاشایی؛ میر داود حسینی

8.

تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های تولیدی ورزشی بر وفاداری عوامل توزیع

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 101-114
سمیه خلیلی؛ طهمورث نورایی؛ اسماعیل شریفیان

9.

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه وفاداری مشتریان در ورزش

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 77-84
حسن پورسلطانی زرندی

10.

تعیین مدل معادله ساختاری ارتباط بازاریابی رابطه‌مند با رفتار خرید و وفاداری مشتریان استخرها: مطالعه موردی شهر بیرجند

دوره 7، شماره 1، مهر 1398، صفحه 65-76
حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ نجمه قرایی ترشیزی

11.

طراحی الگوی ساختاری مولفه‌های ذاتی، رفتاری و انگیزشی شرط‌بندی کورس اسب دوانی بر روش آمیخته

دوره 9، شماره 2، آذر 1399، صفحه 75-86
حمیدرضا قزلسفلو

12.

مدلسازی نقش صحه گذاری در وفاداری به برند ورزشکاران تیراندازی با میانجی گری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (مورد مطالعه اسلحه والتر)

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 58-69
مرجان بحرینی؛ حسین عبدالملکی؛ پریوش نوربخش

13.

مشتریان در قبال ارتباط با باشگاه‌های ورزشی در جامعه چگونه رفتار می‌کنند؟

دوره 10، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 35-50
کریم زهره وندیان؛ زینب مندعلیزاده؛ اسفندیار خسرویزاده

14.

مطالعۀ نقش ابعاد عدالت ادراک شده بر رفتار مشتریان وفادار خدمات ورزشی فاکتورهای موقعیتی به عنوان عامل میانجی

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 25-32
مریم رهبر؛ ژاله معماری؛ محمد اصغری جعفرآبادی

15.

نقش تعدیل‌کنندگی استفاده از اینستاگرام در رابطه بین درگیری با تیم، وابستگی و وفاداری هواداران(مطالعه موردی: تیم فوتبال پرسپولیس)

دوره 8، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 103-115
عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ مجتبی قاسمی سیانی؛ آکو ابراهیم فقی محمود

16.

نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 26-33
زرگار محمدی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ یزدان سبحانی؛ سعید حاتمی

17.

نقش واسطه‌ای قدردانی مشتریان ورزشی در تأثیر مولفه‌های بازاریابی ارتباطی در ورزش بر وفاداری

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 103-115
فاطمه عبدوی؛ سجاد پاشایی؛ میترا غفاریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب