1.

ارزیابی پایداری شهرستان های استان مازندران طی سال های 1385 و 1400

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 35)، شهریور 1403
نفیسه مرصوصی؛ سیده نفیسه اسداله تبار

2.

سنجش مطلوبیت طراحی فضاهای شهری برای معلولان جسمی با رویکرد پایداری شهری، مطالعه موردی: پیاده راه‌های ارومیه

دوره 9، شماره 18، مهر 1397، صفحه 117-133
علیرضا سلیمانی؛ رباب حسین زاده؛ اسماعیل حسین زاده؛ نرمین آقایی

3.

شناسایی مؤلفه‌های محیط‌ زیستی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پایداری در شهر‌های کوچک، مطالعه موردی: شهر لیکک

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26)، فروردین 1401، صفحه 69-86
قباد زرین منش؛ فروزان فرخیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب