1.

بررسی محرک ها و موانع تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران

دوره 3، شماره 1، آذر 1395، صفحه 37-48
حیدر محمدزاده سالطه؛ حمیده فرجی

2.

بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب‌های حسابداری و حسابرسی دولتی در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 61-80
شهناز مشایخ؛ فاطمه گرامی راد؛ مهناز محمودخانی

3.

تحلیل محتوای مقالات دوفصلنامه حسابداری دولتی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398

دوره 7، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 97-112
سید حسام وقفی؛ صدیقه کامران راد؛ نظری، طاهره؛ الهه حلاج نیا

4.

مطالعه اکتشافی عوامل مؤثر بر رعایت عدالت منطقه ای در خط مشی های بودجه ای ایران

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تیر 1396، صفحه 47-64
میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ آرین قلی پور

5.

نقش حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی در فساد ادراک شده

دوره 7، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 143-166
داور محمدی؛ عزت اله کرد میرزا نیکویی؛ احمد قربانخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب