1.

اثرات تزریق زیرجلدی دیازپام بر تغییرات ‏رفتاری پرندگان تازه تفریخ‌شده تحت ‏استرس حمل و نقل

دوره 9، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 53-63
کیانوش زرین‌کاویانی؛ حشمت اله خسروی نیا؛ غلامرضا شهسواری

2.

اثر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دختر

دوره 9، شماره 33، مرداد 1402
علی مصطفائی؛ محمد اورکی

3.

الگوی رفتار مدیران ورزش دانش آموزی در اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن وشش سیگما

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 83-91
لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فاطمه صدیقی فاروجی

4.

بررسی غلظت کشندگی متوسط کلرید روی (ZnCl2) و اثرات رفتاری آن در ماهی کفال خاکستری (Mugil Cephalus)

دوره 6، شماره 2، آذر 1396، صفحه 27-34
پروین صادقی؛ نغیمه کسلخه

5.

تأثیر برنامه آموزش سواد محیط‌زیستی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بر دانش، نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانش آموزان دوره متوسطه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 9-22
خدیجه علی‌آبادی؛ فاطمه جنیدی جعفری؛ سعید پور روستایی اردکانی

6.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار ذینفعان در تجاری سازی پژوهش های ورزشی

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 11-20
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ ابوالفضل علیزاده گلریزی

7.

تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 25-40
لقمان کشاورز؛ معصومه بهمن زاده؛ محمد مهدی کشاورز

8.

رفتارهای قالب مدیران ارشد ورزش ایران کدامند؟یک آزمایش رفتاری با MACTOR

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 29-49
جواد شهولی کوه شوری؛ مینا مستحفظیان؛ الهام مشکل گشا؛ محمدحسن فردوسی

9.

رفتار ورزشی و مسئولیت اخلاقی، مدنی ورزشکاران از منظر فقهی و حقوقی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 105-116
زهرا فیض

10.

شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-47
حمیدرضا یارقلی؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

11.

شناسایی عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 29-39
لقمان کشاورز

12.

فرا تحلیل عوامل موثر بر رفتار خرید سبز (مطالعه موردی: مشتریان کسب وکارهای اشتراکی تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402
سید حبیب موسوی راشدی؛ وحید مکی زاده؛ اسماعیل حسن پور

13.

نقش مؤلفه‏ های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار محیط‏زیستی شهروندان، مطالعه موردی: شیروان

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 41-56
مهدی کلاهی؛ نرگس انتقام‌کش؛ بتول محمودمولائی‌کرمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب