1.

بر پلکان شعر سایه(بررسی موسیقی بیرونی در شعر هوشنگ ابتهاج)

دوره 1، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 49-58
بهناز پیامنی؛ مهری بیابانگرد

2.

بررسی سیر تلخ اندیشی در شعر مهدی اخوان ثالث

دوره 8، شماره 2، خرداد 1399
حامد صافی

3.

بررسی ماهیت و مفهوم «درد و رنج» در اشعار طاهره صفارزاده

دوره 1، شماره 4، آذر 1392، صفحه 11-25
طاهره میرزائی؛ مصطفی گرجی

4.

بررسی مفاهیم نوستالژیک در اشعار سیاوش کسرایی

دوره 2، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 57-75
محمدعلی خزانه دارلو؛ راضیه خوش ضمیر

5.

بررسی نشانه شناسی ساختارگرای شعر «ارغوان» هوشنگ ابتهاج

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 21-31
سید محمد حسینی معصوم؛ شیرین آزموده

6.

بینامتنیت کلام الهی در شعر معاصر فارسی‌زبانان غیرایرانی

دوره 1، شماره 3، آبان 1396، صفحه 49-60
سهیلا فرهنگی

7.

تأثیر زیست بوم های مختلف زمانی در اشعار سهراب سپهری و منوچهر آتشی از منظر نقد بو م‌گرا

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 147-166
نرگس ادیب راد؛ عالیه یوسف فام؛ مهناز جعفریه

8.

تأثیر کتاب مقدس بر اشعار منوچهر آتشی

دوره 5، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 41-58
مریم حقی

9.

تطبیق سوررئالیسم غربی و مؤلّفه‌های مشابه در اشعار نادر نادرپور

دوره 5، شماره 1، تیر 1399، صفحه 47-37
حسنعلی دانشور؛ سپیده سپهری؛ علی عین علی لو

10.

رمزگشایی از برخی کهن‌الگوها در عامه سروده‌های مهدی اخوان ثالث

دوره 8، شماره 3، شهریور 1399
رحمان فلاحی مقدم؛ یوسف نیک روز؛ محمدحسین نیکداراصل

11.

شخصی‌سازی و روند عدول از خودکاری زبان در شعر احمد عزیزی

دوره 4، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 95-114
خلیل بیگ‌زاده

12.

قافیه در شعرمعاصر و نقش آن در هماهنگی شعر و انتقال مفاهیم

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 58-72
یعقوب نوروزی؛ حجت اله قهرمانی

13.

کارکرد تلمیح در طنزسروده‌های معاصر پس از انقلاب اسلامی

دوره 3، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 77-64
حمید جعفری قریه علی

14.

نگاهی به کارکردهای تکرار در شعر سهراب سپهری

دوره 6، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 78-90
مسعود روحانی

15.

واکاوی اشکال کهن‌الگوی ماندالا و نماد کمال در ناخودآگاه قومی طاهره صفارزاده

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 38-57
صغری سلمانی نژادمهرآبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب