1.

بررسی تطبیقی استعاره شناختی عشق در مثنوی های عطار و مثنوی مولانا

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 34-11
سمیه تصدیقی

2.

تاثیر بلاغت کلام مولوی در تفضیل حقیقت بر عقل، در مثنوی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 37-51
ابراهیم رنجبر

3.

جلوه‌های انواع ایهام در مثنوی مهر و مشتری عصار تبریزی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400
ناصر بهرامی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالناصر نظریانی

4.

زیباشناسی تمثیل و تحلیل ساختاری ادبیات تمثیلی مولانا بر مبنای نظریة فلسفی صورتهای مثالی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 57-74
فرزاد قائمی

5.

سهم نوجوانان از مفاهیم تعلیمی- تربیتی مثنوی (براساس نقد داستان‌های بازنویسی شده جعفر ابراهیمی شاهد و احمد نفیسی از مثنوی برای نوجوانان)

دوره 3، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 62-75
سجاد نجفی بهزادی؛ جهانگیر صفری؛ اسماعیل صادقی

6.

شگردهای مولوی برای اقناع مخاطب در داستان نخجیران و شیر

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401
مینا شاکر؛ رامین محرمی؛ بیژن ظهیری ناو

7.

قبض و بسط "قیاس" در نظام استدلال مولوی (مطالعۀ موردی داستان «شیر و نخجیران»)

دوره 8، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 24-35
ابوالفضل غنی زاده

8.

مناسبات بینامتنی تلمیحات قرآنی مثنوی و غزلیات شمس با تأکید بر قصّۀ ابراهیم علیه السلام

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 116-97
حسین یزدانی؛ مصطفی گرجی؛ فاطمه کوپا؛ خدیجه صفری کندسری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب