1.

ارزیابی جایگاه شاخص‌های اقتصادی درتحقق عدالت فضایی پارک‌ها و فضاهای ‌سبز شهری، پژوهش موردی: ‌شهر بندرعباس

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32)، مهر 1402، صفحه 133-146
اسماعیل صالحی؛ سعید کریمی؛ امید حیدری

2.

ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری، مطالعه‌ موردی: شهرستان‌های استان کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27)، تیر 1401، صفحه 117-132
حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ مصیب محمدی

3.

تبیین الگوی توزیع فضایی پارک‌های درون‌شهری با رویکرد عدالت فضایی، منطقه مورد مطالعه: شهر سبزوار

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 25)، اسفند 1400، صفحه 19-36
حسین طهماسبی مقدم؛ مهدی زنگنه؛ محمدتقی حیدری؛ محمدتقی ایمانی

4.

تحلیلی بر توزیع خدمات شهری در کلان‌شهر اهواز از منظر عدالت فضایی

دوره 7، شماره 14، آذر 1395، صفحه 99-112
سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ نبی الله حسینی

5.

تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی نواحی استان اردبیل با تأکید بر عدالت فضایی

دوره 11، شماره 22، بهمن و اسفند 1399، صفحه 93-106
سیدعلی حسینی؛ محمد میره ای؛ مریم عبدلی مسینان؛ سیده مریم حسینی

6.

تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق شهری سنندج

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27)، تیر 1401، صفحه 35-52
علی شماعی؛ شایسته نازنین‌پوری

7.

تحلیل فضایی شاخص های توسعه مسکن روستایی با تأکید بر نابرابری درون منطقه ای (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 34-49
محمدرضا رضوانی؛ یعقوب اسفرم؛ سیدرضا حسینی کهنوج

8.

تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری و ارتباط آن با کیفیت زندگی ساکنین جهت دستیابی به محلات پایدار (مطالعه موردی: محلات شهر تهران)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 97-114
فریبا نوروزی؛ اسماعیل صالحی؛ مریم خستو

9.

سطح بندی خدمات شهری در مناطق کلانشهر تهران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 147-164
حسن کامران؛ طاهر پریزادی؛ حسن حسینی امینی

10.

سنجش و ارزیابی پراکنش خدمات شهری در نواحی شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402
علیرضا جباری؛ رسول صمدزاده؛ یوسف وثیق

11.

فرا روش پژوهش‌های مرتبط با عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایرن در بـازه‌ی زمـانی ۱۳۸۳-۱۳۹۴

دوره 9، شماره 18، مهر 1397، صفحه 69-86
نینا الوندی پور؛ هاشم داداش پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب