1.

تأثیر زکات بر فقرزدایی و رشد اقتصادی:مطالعۀ موردی استان‌های شمالی (مازندران، گیلان و گلستان)

دوره 2، شماره 1، تیر 1393، صفحه 7-24
ابوالقاسم اثنی عشری؛ سیده وجیهه میکاییلی

2.

حمایت از فرودستان در ایران روزگار ایلخانی؛ نمونه: ربع رشیدی (تبریز)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 11-28
شهرام یوسفی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب