1.

مواجهة عمده مالکان با مرحلة اول اصلاحات ارضی در کردستان ایران

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 5-22
شهین* رعنایی؛ علی بیگدلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب