1.

اهمیت ژئواستراتژیک جنوب ایران (خلیج فارس) در منظومه منافع آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم تا جنگ سرد

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 267-284
میکائیل وحیدی راد

2.

بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی شرکت حمل و نقل یو کی سی سی بر خراسان در جنگ جهانی دوم

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 155-174
مجتبی خلیفه*؛ علی نجف زاده

3.

بررسی مشکلات کشاورزی اصفهان در جنگ جهانی دوم و تدابیر دولت برای مقابله با آن (1320-1324ش)

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 235-252
محمد بختیاری؛ متین سادات اصلاحی؛ مهشید سادات اصلاحی

4.

پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی دوم در فارس (1318-1324ش)

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 127-142
تیمور قاسمی؛ اصغر فروغی ابری؛ فریدون الهیاری

5.

تأثیر جنگ جهانی دوم در بروز بحران نان و غلات در زنجان (1320-1322)

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 247-266
شوکت افشاری؛ ابوالفضل رضوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب