1.

ارتباط نوع‌دوستی با جنسیت براساس مبانی حکمت صدرایی

دوره 12، 1 (پاییز و زمستان 1402)، بهمن 1402، صفحه 133-146
اکرم ساقی؛ محمدکاظم علمی سولا

2.

اصطلاح‌شناسی میزان با تکیه بر آیه 25 سورۀ حدید و نقش آن بر جایگاه عقل درآموزه‌های دینی

دوره 11، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 207-224
شیما محمودپور قمصر؛ محسن قاسم پور

3.

ایمان زایی عقل در قرآن کریم، تحلیلی معناشناختی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 22-43
سید محمدعلی علوی

4.

بازکاوی اعتبار و کاربرد عقل در فهم قرآن از دیدگاه معصومان علیهم‌ السلام

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 115-130
زهره اخوان مقدم

5.

بررسی وتحلیل ِداستان ِ غنایی حُسن و دل سیبک نیشابوری و رمان گُل سرخ

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 31-41
آسیه ذبیح نیا

6.

بررسی وتحلیل عناصر ِ داستان ِ غنایی حُسن و دل سیبک نیشابوری

دوره 1، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 81-91
آسیه ذبیح نیا

7.

تاثیر بلاغت کلام مولوی در تفضیل حقیقت بر عقل، در مثنوی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 37-51
ابراهیم رنجبر

8.

چیستی وهم، نسبت آن با عقل و نقش آن در اخلاق و عرفان نزد ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 55-69
نفیسه ترابی؛ محسن جوادی

9.

شناخت پذیرى خداوند از منظر صدرالمتألهین

دوره 8، شماره 1، آذر 1398، صفحه 59-69
حبیب الله دانش شهرکی؛ مهدی آزادپرور

10.

فاعلیت عقل فعال در مهندسی نظام عالم ماده از نظر صدرالمتالهین

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 109-126
محمدرضا عامری؛ ناصر محمدی؛ امیرطاهر پالیزگیر

11.

نسبت‌سنجی و نحوه کاربست عقل و نقل در تفسیر قرآن در دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

دوره 11، شماره 1، دی 1401، صفحه 85-102
حسن اخباری؛ محمود کریمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب