1.

ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 141-156
حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد

2.

ارائه مدلی برای شناسایی چالش‌های ارز‌های مجازی در بازاریابی صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 1، مهر 1400، صفحه 153-172
علیرضا آقانوری کوپایی؛ اوژن کریمی؛ شهرام هاشم نیا

3.

ارائه مدلی کاربردی جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه در بخش عمومی بر اساس نظریه‌پردازی داده بنیاد

دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 229-254
فرزاد کشاورز؛ بهرام برزگر؛ مصطفی قاسمی

4.

ارائه مدل نقش رسانه‌های اجتماعی بر ورود بانوان تماشاگر به استادیوم‌های فوتبال ایران

دوره 9، شماره 4، تیر 1401، صفحه 57-71
حمیدرضا میرصفیان؛ معصومه کلاته سیفری؛ سحر اکبرنژاد دهمیانی؛ فاطمه کاتبی جهرمی

5.

پیامدهای به‌کارگیری سبک عملکرد ویترینی در سازمان‌های دولتی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، دی 1399، صفحه 91-106
حسام فولادی؛ محمد علی سرلک؛ محمد جواد حضوری

6.

تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تیر 1396، صفحه 95-112
اسماعیل عمران زاده؛ محمد خوش چهره؛ عباس منوریان؛ حسین علایی

7.

تبیین علل پارانویای سازمانی بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، آبان 1396، صفحه 31-38
حافظ ملاعباسی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمودرضا اسماعیلی

8.

تحلیل وضعیت رساله های دکتری حوزه مدیریت ورزشی با تأکید بر رویکرد حل مسأله وارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401
سروش فرهادی فر؛ نازنین راسخ؛ حمید قاسمی

9.

چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی در ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی‌بر روش شناسی ترکیبی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، فروردین 1397، صفحه 79-94
حسن دانایی فرد؛ زینب شکری؛ منصور خیرگو؛ علی اصغر فانی

10.

طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

دوره 9، شماره 1، آذر 1399، صفحه 171-191
بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ سحر رستمی

11.

طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد: رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 9-30
امین بلوری؛ محمد مرادی؛ حمیدرضا یزدانی

12.

فهم شکل‌گیری صمیمیت سازمانی با استفاده از روش داده‌بنیاد

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، فروردین 1398، صفحه 11-26
عذرا جابری؛ اردشیر شیری؛ محمد تابان

13.

مدلسازی عوامل موثر بر جریان‌سازی رسانه‌ای در ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401
گلناز رضایی؛ اسفندیار خسروی زاده؛ مجید majid

14.

مطالعه کیفی پیامدهای مثبت بکارگیری بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 11، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 15-30
طهماسب شیروانی؛ محسن اسمعیلی؛ محمدحسن فردوسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب