1.

اثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران(با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان)

دوره 7، شماره 28، مهر 1396، صفحه 141-164
ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل

2.

اثر باز بودن، رابطه مبادله و سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 10، شماره 40، مهر 1399، صفحه 122-109
احمد علی اسدپور

3.

اثر سرریز‌های تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 5، شماره 17، دی 1393، صفحه 108-91
غلامرضا زمانیان؛ محمدحسن فطرس؛ الهام رضائی

4.

ارزیابی اثرات استرس سیستمیک بر بهره‌وری کل عوامل تولید با رویکرد بیزین: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 49، اسفند 1401، صفحه 32-13
ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ میرحسین موسوی؛ اعظم احمدیان

5.

بررسی ارتباط اندازة بنگاه‌ها با رشد بهره‌وری در صنعت داروسازی ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1396، صفحه 7-18
احمد صدرائی جواهری؛ پروین مهبودی

6.

روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 58-31
محمد طاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ فرشته جندقی میبدی

7.

نقش بهره‌وری کل عوامل تولید در هزینه ‏های تعدیل بازار کار صنعتی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1398، صفحه 63-76
سامان قادری؛ شنو دبیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب