1.

آسیب‌شناسی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در بخش آب

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 129-144
لیلا بنیاد؛ اکبر زارع شاه آبادی

2.

تقابل ایزدان آب و اهریمنان خشکسالی در شاهنامه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 39-53
فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا صرفی؛ کلثوم اسفندیاری مهنی

3.

جایگاه آب در فرهنگ ‌و ادب عامه

دوره 7، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 90-102
سیدآمنه حسینی جهانگیر؛ فاطمه فخری

4.

جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 20-30
فاطمه اسفندیاری مهنی؛ خدیجه خدایاری

5.

خرابات مغان؛ میکده و آتشکده ی زردشتی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 102-112
کامران ارژنگی؛ وحید مبارک

6.

کارکردهای اسطوره شناختی آب در ایران باستان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 117-126
سیما عباسی؛ مهدی صفری؛ لیلا عسگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب