1.

بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن)

دوره 8، شماره 30، فروردین 1397، صفحه 55-66
محمد حسن فطرس؛ راضیه صحرایی؛ معصومه یاوری

2.

بررسی طرحواره‏های ‎استعاره‎های مفهومی «جنگ و عشق» در شعر سیمین بهبهانی

دوره 9، شماره 1، اسفند 1399
سمیه دلیل سلیمی؛ احمدرضا نظری چروده؛ محمد ابراهیم پورنمین

3.

تحلیل گفتمان انتقادی بحران یمن در مطبوعات ایران و پاکستان برمبنای انگارة کنشگران اجتماعی: روزنامة همشهری و جنگ

دوره 2، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 39-50
زهرا جهانبانی؛ فریده حق بین

4.

رفع تعارض از آیات ناظر بر صلح و جنگ

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 53-66
محیا پوریزدانپناه کرمانی؛ زهره اخوان مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب