1.

بررسی ارتباط سیستم فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب

دوره 3، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 79-96
رضا جاویدنیا؛ رحیم دباغ؛ میرتوحید کمالی

2.

تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انتقال دانش در کارکنان باشگاه های ورزشی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 125-136
سیدجلیل میریوسفی؛ فرشته دره کردی

3.

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس سرمایة اجتماعی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 53-64
مرتضی حیدری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ مجید سلیمانی

4.

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی براساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 21-32
مرتضی حیدری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ مجید سلیمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب