1.

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس سرمایة اجتماعی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 53-64
مرتضی حیدری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ مجید سلیمانی

2.

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی براساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 21-32
مرتضی حیدری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ مجید سلیمانی

3.

تدوین مدل سلامت سازمانی براساس فضیلت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 95-107
مجید کیانی؛ غلام رضا شعبانی بهار؛ نصرالله عرفانی

4.

رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی با توانایی در سازمان (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان)

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین 1400، صفحه 25-38
محمدسعید کیانی؛ لیلا نظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب