1.

ارائه مدل زیست‌پذیری کلانشهر مشهد با استفاده از رهیافت مدلسازی ساختاری-تفسیری ISM

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 11-28
محمد اجزا شکوهی؛ سعدی محمدی؛ الهام داوری؛ چنور محمدی؛ مجید اکبری

2.

افزایش زیست‌پذیری بافت‌های فرسوده شهری از طریق اعمال برنامه‌های راهبردی مداخله‌گر بوم‌گرا، پژوهش موردی: شهر خرم‌آباد

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28)، آذر 1401، صفحه 1-22
مسلم بیرانوند؛ حیدر جهان بخش

3.

اولویت‌بندی مؤلفه‌های زیست‌پذیری شهری از دیدگاه ساکنین کمپ‌های اقامتی جزیره کیش

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 67-80
اصغر حیدری؛ حسین حاتمی نژاد؛ فاطمه عزیزی

4.

بررسی زیست‌پذیری شهرهای واقع در مناطق حساس از نظر زیست محیطی (نمونه موردی: شهر زابل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402
جناب آقای دکتر رستم صابری فر؛ سیدمهدی موسی کاظمی؛ فاطمه کریمیان پور

5.

تأثیر بنیان‌های بوم‌شناختی بر زیست‌پذیری مناطق شهری؛ مورد پژوهش: منطقه ۱ تهران

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 30)، خرداد 1402، صفحه 1-20
فرزانه ساسان پور؛ مدیا حکیمی

6.

تبیین الگوی بوم‌شهر زیست‌پذیرکلان‌شهر تبریز با مدل فازی

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23)، شهریور 1400، صفحه 69-88
ابوالفضل مشکینی؛ اصغر رستم میدان؛ محسن احدنژاد؛ حسن محمودزاده

7.

تبیین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان شهریار)

دوره 1، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 49-60
محمود جمعه پور؛ شهرزاد طهماسبی تهرانی

8.

تحلیلی بر اصول عقلانیت اکولوژیک، زیست‌پذیری و پایداری خانه‌های بومی مناطق کویری، نمونه موردی: بناهای بافت تاریخی شهر یزد

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28)، آذر 1401، صفحه 115-134
مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ محمدرضا مثنوی؛ لعبت زبردست

9.

تحلیل زیست‌پذیری شهرهای توسعه برون‌زا با رویکرد مدل ریاضی پایداری(مورد مطالعه: شهر زابل)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 97-112
رستم صابری فر؛ فاطمه کریمیان پور

10.

تحلیل فضایی زیست‏ پذیری کالبدی کلان‌شهر اهواز

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 11-23
حسین حاتمی نژاد؛ مسعود مدانلوجویباری؛ کورش اخوان حیدری

11.

تعیین عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندان در بهره‌گیری از سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از الگوی توبیت (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 73-84
رستم صابری فر

12.

سنجش و تحلیل فضایی زیست‌پذیری اقتصادی در کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402
اسماعیل صفرعلی زاده؛ رباب حسین زاده؛ مجید اکبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب